Ventelisten pr. 15.maj 2020

1 Gitte

2 Bjørn

3 Allan

4 Lars

5 Mikkel

6 Allan

7 Sofie

8 Ina

9 Hjalde

10 David

11 Lykke

12 Kirstine

13 Ina

14 Jens V

15 Stig

16 Egle

17 Ulla

18 Kamilla

19 Søren

20 Max

21 Jan

22 Lasse

23 Tanja

24 Sisse

25 Sara

26 Kristoffer

27 Jesper

28 Bettina

29 Martin

30 Gitte

31 Mads

32 Sinje

33 Christian

34 David

35 Louie

36 Thomas

37 Jesper

38 Sofie

39 Laura

40 "Mona Lisa

41 Sidsel

42 Pia

43 Miriam

44 Louise

45 Anne

46 Ismihana

47 Jan

48 Christina

39 Jens

50 Cecilie

51 Anne

52 HENRIK

53 Trine

54 Anne Sofie

55 Gitte

56 IDA SOFIE

57 Gitta

58 Bo

59 Henrik

60 Thea

61 Jon

62 Marie

63 Clara

64 Frederik

65 Søren

66 Markus

67 Oliver

68 Thea Marie

69 Alice

70 Mette

71 Jesper

72 Finn

73 Signe

74 Pernille

75 Eva

76 Karen Marie

77 Maiken

'78 Lars

79 Sofie

80 Naija

81 Nicklas

82 Nina

83 Thomas Emil

84 Lea

85 HELLE

86 CECILIE

87 Tobias

88 Lena

89 Rie

90 Sara Emilie

91 Anders

92 Louise

93 Erhardt

94 Line

95 Mette Kirsten

96 JANNI

97 INGE

98 Jonas

Ventelisteopskrivning 2021 – Vi prøver og satser på i 2021 at kunne lave opskrivning ved fysisk fremmøde.

Hvis det viser sig ikke at kunne lade sig gøre pga fx forsamlingsforbud, så skriver vi det her.

Lørdag den 26. april og lørdag den 24. juni fra 11.30-12.30 laver vi opskrivning.

Det koster 100,00 at komme på vores venteliste.

Du skal have folkeregister adresse i Aarhus kommune!

VI SVARER IKKE PÅ SPØRGSMÅL om ventelisten !

Ventelisten er til for at holde styr på dem som ønsker at købe et kolonihavehus i H/F Fritiden. Det svinger meget fra år til år hvor mange huse der kommer til salg.

Har du spørgsmål ? .. Vil du gerne på ventelisten ?

Læs om disse ting neden under listen ..

______________________

Venteliste

Hvordan kommer man på ventelisten ?

For at komme på ventelisten til køb af et kolonihavehus i H/F Fritiden, skal man i 2021 møde op på en af de to datoer, som kommer i kalender i januar 2021, når vi planlægger det kommende år

Man kan også sende en ven, hvis man ikke har mulighed for at komme.

Det koster 100,- kroner at komme på venteliste.

De skal betales kontant eller med mobilpay.

Vi skal bruge dit NAVN, ADRESSE, TELEFON og EMAIL

VIGTIGT : DER KAN KUN STÅ ÉN PERSON PÅ EN VENTELISTE PLADS.

VIGTIGT : DU KAN KUN KØBE EN HAVE HVIS DU HAR FAST OG LOVLIG FOLKEREGISTERADRESSE I AARHUS KOMMUNE - men du kan selvfølgelig godt skrive dig på ventelisten alligevel, hvis du senere flytter til byen.

Ventelisten er åben for alle personer som er fyldt 18 år, som har lovligt ophold i Danmark, har en email adresse og har opgivet alle kontakt informationer.

Herefter vil man automatisk modtage besked hver gang der kommer haver til salg i foreningen.

For at blive stående på ventelisten skal man hvert kalenderår indbetale kr. 100,-. inden 1. marts . Der bliver i den forbindelse udsendt en email til alle på ventelisten med besked om at indbetale for det aktuelle år.Hvis man ikke betaler til tiden ryger man af- eller bag i listen. Der bliver ikke udsendt bekræftelse på din indbetaling.

HUSK derfor straks at meddele os hvis du skifter email - ellers risikerer du at miste din plads på listen næste gang der sendes besked om at indbetale venteliste gebyret.

Hvordan foregår et salg ?

Efter en vurdering af kolonihaven modtager alle på ventelisten besked om at den pågældende have er til salg og haven annonceres på hjemmesiden.

Alle har nu mulighed for at se på haven samt - hvis der er bebyggelse - at komme til "åben havehus dag", hvor man kan se bebyggelsen indvendigt.

Derefter skal man give besked inden udløbet af den annoncerede tidsfrist (typisk 14 dage) hvis man ønsker at købe den pågældende have .

Hvis der melder sig købere som allerede har en have i foreningen har disse forkøbsret, men skal så sælge den have de allerede har. Ellers vil haven blive tilbudt til den af de interesserede købere som står højest på ventelisten. Hvis denne person alligevel ikke kan (* se nederst) eller vil købe, tilbydes haven til næste køber osv. Dette betyder i praksis at selv personer som står langt nede på listen, kan komme i betragtning og få en have.

Bemærk at vi IKKE sender besked ud til ventelisten om at haven er solgt - de interesserede vil kun blive kontaktet hvis det er deres tur til at få haven tilbudt, og har så typisk 3-5 hverdage til at indbetale købesummen til foreningen.

Med andre ord er det vigtigt at have pengene klar hvis man melder sig som køber, for ellers går buddet videre og man må vente til næste gang.

Haven bliver stående til salg på hjemmesiden indtil den er endeligt afhændet - også efter at ventelisten er udtømt. Dette sker for at hjælpe sælger med at få haven solgt.

Hvis ingen i foreningen eller på ventelisten ønsker at købe haven er det nemlig sælger som overtager salget af haven og bestemmer hvem der kan købe den.

Sælgerne annoncerer typisk haver til salg på www.dba.dk (Den Blå Avis).

Bemærk at foreningen IKKE kan kontaktes for at formidle kontakt til sælger i denne forbindelse. Interesserede som ikke står på ventelisten og som ønsker kontakt til sælger, er velkomne til at møde op på åben havehus dag eller selv forsøge at træffe sælger i haven.

* Alle som opfylder betingelserne kan stå på ventelisten, men man kan KUN få lov at købe en have hvis man også har godkendt og lovlig folkeregisteradresse (man skal bo der, ikke bare have adresse) i Aarhus Kommune - foreningen kan kræve bevis for dette.

.

FAQ

Q: Har alle haver strøm?

A: Nej, men der er flere som har. Andre bruger solceller. At lægge strøm ind i en have koster ca. 30.000,- men denne udgift kommer tilbage, den dag man ønsker at sælge haven. Hvis der er strøm vil det fremgå af salgs oplysningerne her på siden.

---

Q: Har alle haver vand?

A: Der er ført vand ud til alle haver, de fleste har også fået det ført ind i huset.

---

Q: Hvad koster det om året?

A: Det koster pt. kr. 2980,- / 1490,-,- pr. kvartal for en hel / halv have andel. Dette inkluderer vand, renovation, udgifter til vedligeholdelse af fælles faciliteter, medlemsskab af Kolonihaveforbundet, opsparing til kloakering, ejendomsskat og fælles forsikringer. Den pris gælder for haver, om ikke har betalt andel og kloak ud.

---

Q: Jeg har hørt at I har købt den jord i er beliggende på - hvilke udgifter er der forbundet med dette?

A: H/F Fritiden har optaget et lån hvor hver have udgør en andel af lånesummen. Dette giver ca. 40.000,- / 20.000,- pr. hele/halve andel. (Indeksreguleret fra 2010).

---

Q: Hvordan ser det ud med udgifterne til kloakering?

A: Kloakeringen fik vi vinteren 2019. Det har kostet 80.000 kr. pr. have. Nogle har betalt beløbet ud for de øvrige haver har foreningen optaget kreditforeningslån.

-----

Q: Hvem prissætter haverne?

A: Havens og husets værdi bliver vurderet af vurderings udvalget, som anvender vurderings regler fra Kolonihaveforbundet Danmark. Prisen afhænger af havens stand, husets alder og stand, samt de anvendte materialers kvalitet.

---

Q; Er alle haver lige store?

A: Haverne er generelt omkring 400 kvm., men der er tre haver som er mindre (cirka halv størrelse) og disse bliver kompenseret i deres udgifter.

---

Q: Hvad er den foreningsmæssige værdi?

A: Det dækker over havens del af foreningens egenkapital - altså den formue som pt. er sparet op i foreningen. Beløbet varierer fra år til år.

---

Q: Skal man købe løsøret når man vil købe en have?

A: Nej, køber er ikke forpligtiget til at købe løsøret af sælger.

AHF Fritiden | Lokesvej 14 | 8230 Åbyhøj | 5049 2290 | fritiden@gmail.com |