Ventelisten pr. 1.juli 2019

1 Gitte

2 Bjørn

3 Allan

4 Lars

5 Mikkel

6 Allan

7 Sofie

8 Christian

9 Ina

10 Gitta

11 Leo

12 Cecilia

13 Jeanett

14 Hjalde

15 Heidi

16 David

17 Rikke

18 Lykke

19 Kirstine

20 Christian

21 Jens

22 Ina

23 Jens V

24 Max

25 Stig

26 Egle

27 Ulla

28 Kamilla

29 Michael

30 Søren

31 Max

32 Jan

33 Lena

34 Jens

35 Jonathan

36 Lasse

37 Niels

38 Naia

39 Lasse

40 Janni

41 Tanja

42 Sisse

43 Sara

44 Kim

45 Christina

46 Bo

47 Kristoffer

48 Hanifa

49 Ahmet

50 Jesper

51 Bettina

52 Martin

53 Mé

54 Clara

55 Lone

56 Kamilla

57 Benedikte

58 Ane

59 Gitte

60 Hans Jørgen

61 Daniel

62 Lars

63 Mads

64 Mads Peter

65 Katrine

66 Ditte

67 Sinje

VI SVARER IKKE PÅ SPØRGSMÅL !

Ventelisten er til for at holde styr på dem som ønsker at købe et kolonihavehus i H/F Fritiden. Det svinger meget fra år til år hvor mange huse der kommer til salg.

Har du spørgsmål ? .. Vil du gerne på ventelisten ?

Læs om disse ting neden under listen ..

______________________

Venteliste

Hvordan kommer man på ventelisten ?

For at komme på ventelisten til køb af et kolonihavehus i H/F Fritiden, skal man møde op på en af de to datoer, som står herunder.

Lørdag den 27.april eller lørdag den 29. juni kl. 11.30-12.30 ved foreningens skurvogn.

Man kan også sende en ven, hvis man ikke har mulighed for at komme.

Det koster 100,- kroner at komme på venteliste.

De skal betales kontant eller med mobilpay.

Vi skal bruge dit NAVN, ADRESSE, TELEFON og EMAIL

VIGTIGT : DER KAN KUN STÅ ÉN PERSON PÅ EN VENTELISTE PLADS.

VIGTIGT : DU KAN KUN KØBE EN HAVE HVIS DU HAR FAST OG LOVLIG FOLKEREGISTERADRESSE I AARHUS KOMMUNE - men du kan selvfølgelig godt skrive dig på ventelisten alligevel, hvis du senere flytter til byen.

Ventelisten er åben for alle personer som er fyldt 18 år, som har lovligt ophold i Danmark, har en email adresse og har opgivet alle kontakt informationer.

Herefter vil man automatisk modtage besked hver gang der kommer haver til salg i foreningen.

For at blive stående på ventelisten skal man hvert kalenderår indbetale kr. 100,-. Der bliver i den forbindelse udsendt en email til alle på ventelisten med besked om at indbetale for det aktuelle år.Hvis man ikke betaler til tiden ryger man af- eller bag i listen. Der bliver ikke udsendt bekræftelse på din indbetaling.

HUSK derfor straks at meddele os hvis du skifter email - ellers risikerer du at miste din plads på listen næste gang der sendes besked om at indbetale venteliste gebyret.

Hvordan foregår et salg ?

Efter en vurdering af kolonihaven modtager alle på ventelisten besked om at den pågældende have er til salg og haven annonceres på hjemmesiden.

Alle har nu mulighed for at se på haven samt - hvis der er bebyggelse - at komme til "åben havehus dag", hvor man kan se bebyggelsen indvendigt.

Derefter skal man give besked inden udløbet af den annoncerede tidsfrist (typisk 14 dage) hvis man ønsker at købe den pågældende have .

Hvis der melder sig købere som allerede har en have i foreningen har disse forkøbsret, men skal så sælge den have de allerede har. Ellers vil haven blive tilbudt til den af de interesserede købere som står højest på ventelisten. Hvis denne person alligevel ikke kan (* se nederst) eller vil købe, tilbydes haven til næste køber osv. Dette betyder i praksis at selv personer som står langt nede på listen, kan komme i betragtning og få en have.

Bemærk at vi IKKE sender besked ud til ventelisten om at haven er solgt - de interesserede vil kun blive kontaktet hvis det er deres tur til at få haven tilbudt, og har så typisk 3-5 hverdage til at indbetale købesummen til foreningen.

Med andre ord er det vigtigt at have pengene klar hvis man melder sig som køber, for ellers går buddet videre og man må vente til næste gang.

Haven bliver stående til salg på hjemmesiden indtil den er endeligt afhændet - også efter at ventelisten er udtømt. Dette sker for at hjælpe sælger med at få haven solgt.

Hvis ingen i foreningen eller på ventelisten ønsker at købe haven er det nemlig sælger som overtager salget af haven og bestemmer hvem der kan købe den.

Sælgerne annoncerer typisk haver til salg på www.dba.dk (Den Blå Avis).

Bemærk at foreningen IKKE kan kontaktes for at formidle kontakt til sælger i denne forbindelse. Interesserede som ikke står på ventelisten og som ønsker kontakt til sælger, er velkomne til at møde op på åben havehus dag eller selv forsøge at træffe sælger i haven.

* Alle som opfylder betingelserne kan stå på ventelisten, men man kan KUN få lov at købe en have hvis man også har godkendt og lovlig folkeregisteradresse (man skal bo der, ikke bare have adresse) i Aarhus Kommune - foreningen kan kræve bevis for dette.

.

FAQ

Q: Har alle haver strøm?

A: Nej, men der er flere som har. Andre bruger solceller. At lægge strøm ind i en have koster ca. 30.000,- men denne udgift kommer tilbage, den dag man ønsker at sælge haven. Hvis der er strøm vil det fremgå af salgs oplysningerne her på siden.

---

Q: Har alle haver vand?

A: Der er ført vand ud til alle haver, de fleste har også fået det ført ind i huset.

---

Q: Hvad koster det om året?

A: Det koster pt. kr. 1.690,- / 845,- pr. kvartal for en hel / halv have andel. Dette inkluderer vand, renovation, udgifter til vedligeholdelse af fælles faciliteter, medlemsskab af Kolonihaveforbundet, opsparing til kloakering, ejendomsskat og fælles forsikringer.

---

Q: Jeg har hørt at I har købt den jord i er beliggende på - hvilke udgifter er der forbundet med dette?

A: H/F Fritiden har optaget et lån hvor hver have udgør en andel af lånesummen. Dette giver ca. 40.000,- / 20.000,- pr. hele/halve andel. (Indeksreguleret fra 2010). Da andelen fra 2016 skal indbetales ved salg, er der ikke længere løbende udgifter til lånet.

---

Q: Hvordan ser det ud med udgifterne til kloakering?

A: Kloakeringen vil komme i 2018/19 og forventes, lige som i alle andre haveforeninger, at koste 60 - 80.000 kr. pr. have. Vi har mulighed for finansiering og har i en årrække sparet op for at skulle låne mindre.

---

Q: Hvem prissætter haverne?

A: Havens og husets værdi bliver vurderet af vurderings udvalget, som anvender vurderings regler fra Kolonihaveforbundet Danmark. Prisen afhænger af havens stand, husets alder og stand, samt de anvendte materialers kvalitet.

---

Q; Er alle haver lige store?

A: Haverne er generelt omkring 400 kvm., men der er tre haver som er mindre (cirka halv størrelse) og disse bliver kompenseret i deres udgifter.

---

Q: Hvad er den foreningsmæssige værdi?

A: Det dækker over havens del af foreningens egenkapital - altså den formue som pt. er sparet op i foreningen. Beløbet varierer fra år til år.

---

Q: Skal man købe løsøret når man vil købe en have?

A: Nej, køber er ikke forpligtiget til at købe løsøret af sælger.

AHF Fritiden | Lokesvej 14 | 8230 Åbyhøj | 5049 2290 | fritiden@gmail.com |