Vigtigt - om byggeri og vurdering


Kolonihaveforbundet har igen i 2017 udsendt nye retningslinier for vurdering af byggeri og i den forbindelse er der sket nogle ændringer som det er vigtigt at være opmærksom på.

Fra 1/1-2017 skal sælger underskrive en tro-og-love erklæring om kolonihavehusets stand og installationer ved salg. Dette sker fordi salg af kolonihavehuse er omfattet af loven om forbrugerbeskyttelse og sælger har ansvar for rigtigheden af oplysninger som videregives til vurderingsudvalg og til køber.

- o -

Fra 1/1-2016 skal alle bygninger på havelodden være lovlige hver gang Århus kredsen kommer for at godkende nyt byggeri - ellers ingen godkendelse.

På samme måde skal alle bygninger være lovlige i forbindelse med vurdering og salg - ellers intet salg.

- o -

Bestyrelsen i AHF Fritiden har i 2016 besluttet at tidligere praksis med at manglende vedligeholdelse af have og anlæg kan accepteres imod et nedslag i vurderingen af havens anlæg og beplantning ikke længere kan benyttes.

Dette sker fordi der er en tendens til at haverne ikke bliver passet tilstrækkeligt og derfor forfalder, samt at problemerne blot bliver 'solgt videre' til køber.

Fremover vil det blive krævet at havens stand inklusiv hække og nærmeste fællesarealer (udenfor hæk) er i sund og renholdt stand før haven kan vurderes og sættes til salg. Det er bestyrelsen som vurderer dette.

Hvis kritisable forhold ikke udbedres kan foreningen, i henhold til vedtægterne, lade en gartner udføre arbejdet og modregne udgifter for op til 10.000 kr i havesalget.


Tidligere ændringer


Fra 1/1-2014 er vurderingspriserne blevet så høje at der nu er sat minimums materiale krav til de fleste bygnings typer, for at priserne gælder.

Hvis kravene ikke kan opfyldes skal der foretages fradrag. Det betyder ikke nødvendigvis at man vil tabe penge, men man kan ikke længere regne med at få den fulde vurderings pris, selv når materialerne er nye.

De vigtigste punkter er :

- Onduline tage kan fremover kun godkendes som fast tag på hovedhus eller terrasse hvis de ligger på et fast underlag (krydsfiner) - ellers foretages fradrag til udbedring / udskiftning. Husk dette hvis du opsætter Onduline tag !

- Trapezplader af plast kan fremover ikke godkendes som tag på terrasse eller udhus. Minimums kravet er nu fastlock eller termoplader - eller fast tag - ellers foretages fradrag til udskiftning.

- Vinduer i hovedhus skal fremover være termoglas - ellers foretages fradrag til udskiftning.

- Isolering af hovedhus skal være minimum 100 mm - ellers foretages procentvis fradrag, da udskiftning sjældent er muligt.

- Bjælkehytter vurderes typisk kun til 30-50 % af vurderingen for standard hus byggeri. Kontakt evt. vurderings udvalget for yderligere information.

Desuden ...

- El, gas og vand installationer skal kunne dokumenteres at være udført af en autoriseret installatør. Hvis der ikke findes kvittering kan disse installationer ikke vurderes. Installationer kan lovliggøres ved at bestille et check hos en autoriseret installatør og fremvise kvittering og attest for dette.

- Alt byggeri skal lovliggøres før salg.

Husk at kontakte bestyrelsen inden du går i gang med at bygge eller opstille et drivhus / legehus. Læs desuden Kolonihaveforbundets byggeregler.

AHF Fritiden | Lokesvej 14 | 8230 Åbyhøj | 5049 2290 | fritiden@gmail.com |